PHG Metin 2 - Felhasználási Feltételek

Felhasználási feltételek

Telepítés

 

A PHG Metin2 játékban való részvétel kizárólag jelen felhasználási feltételek maradéktalan elfogadásával és betartásával történhet. A regisztrációval automatikusan elfogadod az alábbi felhasználási feltételeket, azokat magadra nézve kötelezőnek ismered el! A korábbi szabályokat jelen felhasználási feltételek teljes mértékben helyettesítik.

Ajánlott a JINNO (kék) birodalomban karaktert létrehozni a legjobb közösségi élmény érdekében!

Regisztráció

 

A PHG által üzemeltetett online játék és egyéb szolgáltatások igénybevételének előfeltétele a felhasználó regisztrációja. A regisztráció csak természetes személyek számára a PHG Metin2 hivatalos weboldala regisztrációs felültének kitöltésével történhet. Kiskorú személy kizárólag törvényes képviselője kifejezett beleegyezésével használhatja az oldalt. Kiskorú a regisztráció elküldésével biztosítja a PHG Metin2 oldal üzemeltetőjét törvényes képviselőjének beleegyezéséről. A regisztráció során a felhasználónak meg kell adnia játékosnevét és egy, a nevére regisztrált e-mail címet. A választott játékosnév nem lehet sértő, obszcén, félelmet keltő, terméket reklámozó, megtévesztő, nem sértheti harmadik személyek jogait, és nem ütközhet a közerkölcsbe. Tilos e-mail vagy webcímek regisztrálása játékosnévként. A felhasználó teljeskörű felelősséget vállal a részéről a megadott adatok hitelességéért és teljességéért. A felhasználó köteles haladéktalanul a PHG Metin2 üzemeltetőjének írásban a tudomására hozni minden, a regisztráció keretében megadott adatának, különösen e-mail címének esetleges jövőbeli változását. A felhasználó köteles a PHG Metin2 oldal üzemeletetőjének írásbeli felszólításra adatainak valódiságát hitelt érdemlően igazolni. A szabályszerű és a PHG Metin2 által elfogadott és visszaigazolt regisztráció a felhasználót a játék üzemeltetője által végzett adatbáziskezelési-szolgáltatás igénybevételére jogosítja fel. A regisztrációs felület itt érhető el.

Ingyenesség

 

A PHG Metin2 teljesen ingyenesen igénybevehető online játék. A játékban nincs fizetős szolgáltatás, nincs SÉ rendszer, minden tárgy megtalálható a játékban. A felhasználó nem köteles fizetni semmiért, erre a PHG Metin2 játékban lehetőség sincs. Semmiért sem kell fizetni.

Viselkedési szabályok a játék használata során

 

A játék hivatalos nyelve a magyar. Tilos bármely módon megsérteni más játékosoknak a játékhoz, illetve a játék élvezéséhez való jogát. Tilos a játékban esetlegesen meglévő hibát kihasználni, vagy azt másokkal szemben felhasználni. Tilos sértő, trágár, obszcén, gyűlölködő, pornográf, fiatalkorúakra veszélyes, vagy gyermekek és fiatalkorúak fejlődését veszélyeztető kifejezéseket használni a játék során. Ne "spamelj". Ez azt jelenti hogy, ne küldj kéretlen üzeneteket tömegesen vagy rendszeresen. Kezdő játékostársaidat segítsd, tudatlanságukat ne használd ki. Tilos a játékban előre megbeszélt eredményű "háborút vívni". Légy barátságos és sportszerű játékostársaiddal! Tilos bármilyen ajánlattétel, vagy felhívás felhasználói fiók, adásvételére bármely valós, vagy virtuális fizetőeszközért. Tilos értelmetlen karaktersorokat küldeni, vagy a szükségesnél hosszabb szöveggel terhelni a játék erőforrásait. Tilos bármely személyes vagy felhasználói adat nyilvánosságra hozása a játék során, vagy bárki felhívása ezen adatok nyilvánosságra hozására. Az ilyen szituációkból eredő negatív következményekért vagy károkért a PHG Metin2 nem vállal felelősséget Tilos a játék használata közben minden olyan alkalmazás futtatása, használata, amely a weboldal vagy a játék működését veszélyezteti vagy zavarja Tilos a felhasználónak hozzáférnie olyan adatokhoz, melyek hozzáférésére a felhasználó nem jogosult. A közzétett tartalmak lehívása csak olyan formában és módon történhet, mely nem akadályozza a többi felhasználót. Az olyan adatok vagy szoftverek elküldése, melyek a címzettek hardverét vagy szoftverét befolyásolhatják, szintén tilos. Tilos a játék használata olyan szolgáltatásokon keresztül, amelyek nem teszik láthatóvá az IP címet.